Bli Medlem

Som medlem i Ålesund Spostsdykkerklubb får du blant annet gratis tilgang til luftfylling og halv pris på klubbturer med båten. Du kan bli medlem i Ålesund Sportsdykkerklubb ved å fylle ut skjemaet under. Du vil motta faktura for betaling per e-post innen 1-2 uker.

Fornavn (nødvendig)
Etternavn (nødvendig)
Adresse (nødvendig)
Postnummer (nødvendig)
Poststed (nødvendig)
Mobiltelefon (nødvendig)
Epostadresse (nødvendig)
Fødselsdato (dd.mm.åååå) (nødvendig)
Sertifikater: (valgfri)


Ønsket medlemstype:
*PS Halv pris på medlemskap ut året etter 1.august.

Presiseringer:
Det skilles ikke mellom medlemskap for fridykker/uv-rugby/apparatdykker
Familiemedlem er et medlem som ikke er apparatdykker, men er med under aktivitene fridykking og UV-rugby.

Trenger du nøkkelkort? JaNei

Tilleggsinfo (valgfri)


For å hindre uønsket spam ber vi deg fylle ut et sikkerhetsspørsmål:

(Dette er bare et hjelpeskjema. Hvis noe gikk feil eller du ikke hører noe fra oss på en stund, ta kontakt med medlemsansvarlig. Du kan også sende innmelding direkte til medlem@aasdk.no, men inkluder da all informasjon vi ber om på siden her)

NØKKELKORT
Nøkkelkort deles normalt ut på generalforsamlingen som holdes en gang i året. Nøkkelkort til nye medlemmer sendes ikke ut automatisk, du må selv kontakte nøkkelkortansvarlig i klubben for å få dette.  Se ‘Om klubben > Kontakt oss’ for kontaktinfo.

PS! Du må ha med gyldig medlemskort (Med kvittering for innbetalt medlemskap) for å få utdelt nøkkelkort eller bruke medlemsfordelene. Derfor er det viktig at du betaler i bank og får kvittering eller får tilsendt kvittering fra banken din ved bruk av nettbank. Medlemskapet er å anse som aktivt fra den dagen medlemskapet er betalt og kvittering kan fremlegges.

Ålesund Sportsdykkerklubb står fritt til å nekte innmelding eller si opp medlemmer som vi mener er uskikket i klubben uten å måtte grunngi dette ytterligere ovenfor vedkommede.