Bli Medlem

Som medlem i Ålesund Spostsdykkerklubb får du blant annet gratis tilgang til luftfylling og halv pris på klubbturer med båten. Du kan bli medlem i Ålesund Sportsdykkerklubb ved å fylle ut skjemaet under. Du vil motta faktura for betaling per e-post innen 1-2 uker.

Fornavn (nødvendig)
Etternavn (nødvendig)
Adresse (nødvendig)
Postnummer (nødvendig)
Poststed (nødvendig)
Mobiltelefon (nødvendig)
Epostadresse (nødvendig)
Fødselsdato (dd.mm.åååå) (nødvendig)
Sertifikater: (valgfri)


Ønsket medlemstype:
*PS Halv pris på medlemskap ut året etter 1.august.

Presiseringer:
Det skilles ikke mellom medlemskap for fridykker/uv-rugby/apparatdykker
Familiemedlem er et medlem som ikke er apparatdykker, men er med under aktivitene fridykking og UV-rugby.

Trenger du nøkkelkort? JaNei

Tilleggsinfo (valgfri)


For å hindre uønsket spam ber vi deg fylle ut et sikkerhetsspørsmål:

(Dette er bare et hjelpeskjema. Hvis noe gikk feil eller du ikke hører noe fra oss på en stund, ta kontakt med medlemsansvarlig. Du kan også sende innmelding direkte til [email protected], men inkluder da all informasjon vi ber om på siden her)

NØKKELKORT
Nøkkelkort deles normalt ut på generalforsamlingen som holdes en gang i året. Nøkkelkort til nye medlemmer sendes ikke ut automatisk, du må selv kontakte nøkkelkortansvarlig i klubben for å få dette.  Se ‘Om klubben > Kontakt oss’ for kontaktinfo.

PS! Du må ha med gyldig medlemskort (Med kvittering for innbetalt medlemskap) for å få utdelt nøkkelkort eller bruke medlemsfordelene. Derfor er det viktig at du betaler i bank og får kvittering eller får tilsendt kvittering fra banken din ved bruk av nettbank. Medlemskapet er å anse som aktivt fra den dagen medlemskapet er betalt og kvittering kan fremlegges.

Ålesund Sportsdykkerklubb står fritt til å nekte innmelding eller si opp medlemmer som vi mener er uskikket i klubben uten å måtte grunngi dette ytterligere ovenfor vedkommede.

About the Author