Styret

I listen nedenfor finner du klubbens styre for 2018. Informasjon for riktig kontaktperson finner du under “Kontakt oss”.
Leder
Linda Iversen
95 90 18 08
Nestleder
Peter G. Olejar
96 82 57 33
Kasserer
Leif Haagensen
90 12 68 01
Husleder
Oddgeir Hansen
97 04 55 34
Idrettsleder
Marius Skåre
92 84 46 90
Sikkerhetsansvarlig
Hege Marie Rossow
97671514
Båtleder
Niklas Alnes
91 86 08 10
Utdanningsleder
Tore Ommedal
95 29 61 10
Turleder
Andreas Olsson
47 34 30 74
Utleie
Beate Lid
91 86 11 04
Materialforvalter
Rune Øien
90 88 84 81
Styremedlem 1 (medlemsansvarlig)
Lars Rødseth
91 88 90 00

About the Author