Luftfylling

Aasdk disponerer egen kompressor med flaskebank og fyllestasjon for seks flasker i klubbhuset’s båthall. I tillegg til luftfylling har klubben eget O2-rom for nitrox- og oksygenfylling.

 

TILGANG
Får å få tilgang til fri luftfylling på klubbhuset må du ha betalt kontingent for hovedmedlem eller studentmedlem. Nøkkelkort til klubbhuset kan du få fra personer i styrelisten merket med “Nøkkelkort”. Husk da å ta med gyldig bevis på betalt kontigent (medlemskort med påklistret oblat). Tilgang til nitrox- og oksygenfylling krever eget nøkkelkort til O2-rommet.

LUFTFYLLING FRA FYLLEPANELET
Fyllepannelet finner du i båthallen. Dette gjør det enkelt å fylle flasker for alle medlemmer. Det finnes tre uttak for 200 bar og tre uttak for 300 bar på fyllepanelet. Hvis du skal fylle bare en flaske, vil den bli fylt opp så raskt at trykket på flasken vil falle en 20-30 bar etter at flasken er nedkjølt. Dette kan ordnes ved å vente en 5-10 min og deretter toppe flasken. (Hvis du legger flasken i vannbad vil den i kjøles raskere). Skal det fylles flere flasker samtidig, så blir det problemet mindre. Derfor lønner det seg alltid å fylle flest mulig flasker om gangen.

 

BRUKSANVISNING FOR FYLLING VED HJELP AV KOMPRESSOR

 1. Skriv ned navn antall flasker og timetellerstand før start i fylleloggen
 2. Fest fylleslange til flaske
 3. Start kompressor ved å trykke på grønn knapp. ( Hvis ingenting skjer er det for høyt trykk i systemet og du kan gjøre dette etter punkt 5)
 4. Vipp opp svart hendel.
 5. Åpne flasken.
 6. Kompressoren stopper automatisk når flasken er fylt.
 7. Skru igjen flasken.
 8. Vipp ned igjen den svarte hendelen.
 9. Skru fylleslangen fra flasken.
 10. Noter timetellerstand i fylleloggen og kvitter til slutt (Kompressoren skal forlates med trykk på)

BRUKSANVISNING FOR FYLLING VED HJELP AV FLASKEBANKEN

 1. Skriv ned navn antall flasker og timetellerstand før du starter og fylle
 2. Fest fylleslange til flaske.
 3. Vipp opp svart hendel.
 4. Åpne flasken.
 5. Åpne forsiktig ventilen til flaskebanken
 6. Når manometeret på fyllepanelet ikke lenger viser at trykket øker er fyllingen fra flaskebank ferdig.
 7. Steng ventilen til flaskebanken og skru til veldig forsiktig.
 8. Hvis du ikke har fått det trykke du ønsker må du nå fylle resten ved hjelp av kompressoren.
 9. Når du er ferdig å fylle, skru igjen flasken.
 10. Vipp ned igjen den svarte hendelen.
 11. Skru fylleslangen fra flasken.
 12. Noter timetellerstand i fylleloggen og kvitter til slutt (Kompressoren skal forlates med trykk på)

 

EKSTRAFILTER
Vi har to ekstrafilter for bruk ved fylling på o2-rensede flasker. De kan kobles i mellom flaske og fylleslange. Du finner de i reolen rett innenfor inngangsdøren til klubbhuset på sørsiden. Filterene fungerer som en liten flaske så det vil blåse en liten stund etter du vipper tilbake hendelen på fyllepanelet. Det er helt normalt! Filterene har også tilbakeslagsventil så hvis du ikke får til å skru de av flasken etter du har fyllt er det fordi du ikke har tømt filteret for trykk. Det gjør du ved å åpne en liten skrue på enden av filteret.

232 BAR FLASKER
For fylling av 232 bar flasker har vi en sikkerhetsventil som kan settes mellom 300 bar fylleslange og flaske. Denne sikkerhetsventilen blåser ved 250 bar. Hvis trykket på anlegget er høyere enn dette kan du redusere det ved hjelp av et lite ratt mellom to av hendelene for 300 bar uttak på fyllepanelet.  (Sjekk at kompressor ikke går og flaskebanken er stengt)

FLASKEBANK
Vi har en luftbank bestående av 4x 50L 300 bar flasker. Denne opereres med ett ratt under fyllepanelet. Med rattet kan du velge om du vil fylle luft fra flaskebanken. Hvis flaskebanken har lavt trykk kan du fylle den opp ved å åpne rattet og starte kompressor når du er ferdig å fylle luft. Da vil den være klar til neste person som skal fylle luft.

Loggfør hvis du startet fylling av bank!

About the Author