Årsmøte onsdag 11.03.2020

Invitasjon til det 56.årsmøte i Ålesund sportsdykkerklubb, onsdag 11.mars 2020 på Castillo

Saksliste iflg. vedtektene § 12

1) Valg av ordstyrer
2) Valg av referent
3) Registrering av stemmeberettigede medlemmer
4) Årsberetninger fra styret
5) Godkjenning av revidert regnskap
6) Godkjenning av budsjett for 2020
7) Valg av styremedlemmer
8) Valg av revisor
9) Velge representanter til ting og møter i tilsluttede organisasjoner
10) Valg av 3 representanter til ny valgkomité
11) Endring av medlemskontingent
12) Eventuelt

Innspill til eventuelt må sendes til [email protected] senest en uke før møtet.

About Linda Almestad Iversen