Videregående kurs CMAS 2*

Fisk og dykkerFoto: Kristian B. Olsen

Det settes opp videregående kurs, CMAS 2*

Kravet for å delta på kurset er:

  • Minimum 15 år
  • minst 20 dykk etter bestått grunnkurs. (CMAS 1* eller tilsvarende)
  • Du må disponere eget dykkerutstyr. (Eventuelt leie utstyr)

Kurset settes opp som et e-læringskurs. Da tar du teorien på nett når det passer deg, og kommer til oss for den praktiske dykkingen. Det vil bli gjort en oppsummering av teori hos oss en av dykkedagene.

Pris: 2459,- ( inkl. e-læring, bøker og sertifisering)
E-læring: 1059,-

Praktisk dykking: 1400,-

Kvalifikasjoner etter bestått kurs:

  • Dykking ned til 30 meter
  • Opptak på CMAS*** apparatdykkerkurs
  • Opptak på Trener 1 del 1 og 2 som gir deg rett til status som fridykkerinstruktør

For påmelding eller info, send oss en mail på:

[email protected]

About Tore Ommedal