Årsmøte 2016 onsdag 10.februar kl 19.30

Årsmøtet i dykkerklubben blir avholdt onsdag 10.februar kl 19.30.

 

Saksliste iflg vedtektene § 12

1) Valg av ordstyrer

2) Valg av referent

3) Registrering av stemmeberettigede medlemmer

4) Årberetninger fra styret

5) Godkjenning av revidert regnskap

6) Godkjenning av budsjett for 2016

7) Valg av styremedlemmer

a) Leder

b) Nestleder

c) Kasserer

d) Sekretær

e) Båtleder

f) Idrettsleder

g) Utdanningsleder

h) Sikkerhetsleder

i) Tursjef

j) Fridykkerleder

k) Husleder

l) Utleiesjef

m) Materialforvalter

n) 1. styremedlem, medlemsansvarlig

o) 2. styremedlem

p) 1. varamedlem

q) 2. varamedlem

8) Valg av revisor og vararevisor

9) Velge representanter til ting og møter i tilsluttede organisasjoner

10) Valg av 3 representanter til ny valgkommité

11) Eventuelt

 

About Linda Almestad Iversen