Nye medlemspriser

Det ble enstemmig vedtatt under årsmøtet i fjor å endre medlemskontigenten fra år 2014 til:

 

Hovedmedlem 1200,-

Studentmedlemskap 800,-

Juniormedlemskap opp til fylte 16 år 500,-

Støttemedlemskap 500,-

Familemedlemskap 100,-

 

Presiseringer:

Det skilles ikke mellom medlemskap for fridykker/UV-rugby/apparatdykker

Familiemedlem er et medlem som ikke er apparatdykker, men er med under aktivitene fridykking og UV-rugby.

About Thomas Nybø