Dugnad på Hundsvær

HunsværDugnad

Klubben har kjøpt nye motorer til Hundsvær. Det er snakk om helt nye Volvo Penta D6-300 motorer. Hundsvær står fortiden på land der motorbyttet gjøres av Remvik & Standal. I tillegg til selve motorbyttet bruker klubben anledningen til å gjøre endel nødvendige oppgraderinger på dugnad. Følg med på arbeidet på klubbens Facebook-side og vær med på dugnad! Klubben trenger din hjelp!

About Christoffer Furnes