Strømdykk i Skodjestraumen

Skodjestraumen ligger ca. 20 km øst for Ålesund innerst i Ellingsøyfjorden og består av tre smale sund som går under de to gamle Skodjebruene. De tre sundene er eneste vei inn i Skodjevika, og dette danner en kraftig tidevannsstrøm som gjør plassen ideell for både et rikt dyreliv og dykkere. I en dybde fra 5 til 15 meter møter man sjøstjerner, sjøpung og dødmannshånd i store mengder.

Er man heldig møter man også på en steinbit som slapper av bak en stein i ly av strømmen. Det virker som de trives  her, siden det bogner av mange typer skjell, og mange steder er bunnen dekt av blåskjell. Ved å starte dykket i det tidevannet snur får man et behagelig dykk som gradvis øker i fart til slutten av dykket, da man formelig suser avgårde gjennom det 1 km lange sundet med bruene rett over hodet.

Skodjestraumen kan dykkes både som landdykk og båtdykk, men på grunn av den sterke strømmen gjennom sundet er det en stor fordel å ha båt for å plukke opp dykkerne etter endt dykk.

 

KART


Vis Dykkeplasser Ålesund og omegn. i et større kart

 

About Christoffer Furnes