ÅRSMØTE 08.02 kl 19.30

Vi inviterer alle medlemmer til Årsmøte onsdag 08.02. kl 19.30 på klubbhuset Castillo.

Agenda:

1) Valg av ordstyrer

2) Valg av referent

3) Registrering av stemmeberettigede medlemmer

4) Årberetninger fra styret

5) Godkjenning av revidert regnskap

6) Godkjenning av budsjett for 2016

7) Valg av styremedlemmer

a) Leder

b) Nestleder

c) Kasserer

d) Sekretær

e) Båtleder

f) Idrettsleder

g) Utdanningsleder

h) Sikkerhetsleder

i) Tursjef

j) Fridykkerleder

k) Husleder

l) Utleiesjef

m) Materialforvalter

n) 1. styremedlem, medlemsansvarlig

o) 2. styremedlem

p) 1. varamedlem

q) 2. varamedlem

8) Valg av revisor og vararevisor

9) Velge representanter til ting og møter i tilsluttede organisasjoner

10) Valg av 3 representanter til ny valgkommité

11) Eventuelt