Mangler du faktura?

Klubben har fått nytt fakturasystem, og vi opplever noen barnesykdommer.

Har du enda ikke fått faktura, kontakt oss på leder@aasdk.no eller medlem@aasdk.no